Sunday, 19 May 2019

B Book Review

Անուշավան Զաքարյան, «Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանը»

«Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանը», Ա. Զաքարյան, Երեւան, Ազգային ժողով, 2018թ., 144 էջ

Հայաստանի առաջին  Հանրապետության կյանքում խոշոր դեր է խաղացել երկրի խորհրդարանը: Առավել եւս, որ առաջին Հանրապետության կառավարման ձեւը խորհրդարանական էր: 2015թ. դեկտեմբերի 6-ին ՀՀ սահմանադրության բարեփոխումներով մեր հանրապետությունը կիսանախագահական համակարգից անցում կատարեց խորհրդարանականին: Համակարգ, որը բնութագրական ու հոգեհարազատ է եղել հայոց սահմանադրական մշակույթին՝ Աշխարհաժողովներ, Եկեղեցական ժողովներ, «Որոգայթ փառաց», «Ազգային սահմանադրություն Հայոց»:

Հայաստանի առաջին  Հանրապետության խորհրդարանի 100-ամյակի առթիվ հրատարակվող սույն ժողովածուում ներկայացված են խորհրդարանի համառոտ պատմությունը, խորհրդարանների առաջին նիստերի մասին մամուլի հաղորդագրությունները, Խորհրդի կանոնակարգը, ընտրությունների մասին օրենքը, խորհրդարանների անդամների անվանացանկերը, խորհրդարանի նախագահների եւ կին պատգամավորների կենսագրականները:

Ժողովածուն կազմել եւ հրատարակության է պատրաստել բանասիրական գիտությունների դոկտոր Անուշավան Զաքարյանը: Այն նախատեսված է ընթերցող լայն հանրության համար:

Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն

ՀՀ, Երևան 0033, Երզնկյան 75

Հեռ.՝

+374 10 528780 / 274818

Էլ. փոստ՝

info@acnis.am

Վեբկայք՝

www.acnis.am