Saturday, 16 January 2021

B Book Review

Սեյրան Զաքարյան, «Հայոց ինքնության հիմնահարցեր»

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Սեյրան Զաքարյան, «Հայոց ինքնության հիմնահարցեր», մենագրություն ,ԵՊՀ հրատարակչություն, Երեւան, 2020, 326 էջ

Սույն մենագրության մեջ զետեղված նյութերը, որոնք հիմնականում հոդվածների տեսքով հրատարակվել են գիտական հանդեսներում, առավելապես վերաբերում են հայոց ինքնության պատմական հարացույցների կառուցարկման առանձին դրվագների, ազգային ինքնության էպիկական դրսեւորումների, պատմական իրադարձություններում հայոց մտակեցվածքի ու վարքաձեւերի, հայոց ինքնության վերաբերյալ առանձին մտածողների հայացքների ու նրանց առաջադրած նախագծերի վերլուծությանը։

Ինքնաճանաչողությունը պարտադիր ենթադրում է երկխոսություն անցյալի հետ, որի ժամանակ անցյալը պետք է դառնա ներկայի մաս, ներկայի անցյալ, որովհետեւ ինքնության ցանկացած հարացույց անպատկերացնելի է առանց պատմական շերտի։ Այս բացն է հեղինակը փորձել լրացնել իր «Հայոց ինքնության հիմնահարցեր» երկասիրությամբ, ինչպես նաեւ անցյալի հետ բովանդակային խոսույթի (դիսկուրս) առաջարկով:

Աշխատությունը նախատեսված է հայոց պատմությամբ, մշակույթով ու ինքնության հարցերով հետաքրքրվողների համար։

The Armenian Center for National and International Studies

Yerznkian 75, 0033
Yerevan, Armenia

Tel.:

+374 10 528780 / 274818

Website:

www.acnis.am

  

The views of the authors do not necessarily reflect those of the Center.

While citing the content, the reference to "ACNIS ReView from Yerevan” is obligatory.